Варна, ул. Чаталджа 20 Г, ет. 2 - в Мед. център Д-р ЦВЕТКОВА0885/668 038 |052/808 801Пон.-Пет.: 9 - 18 ч.; Съб.: 10 - 17 ч.

 

Настоящото съобщение има за цел в съответствие с изискванията за информираност на Регламент (ЕС)2016/679 да Ви информира за извършваните от „ЛАЗЕР ДЕРМА ПАРИЖ“ ЕООД дейности по обработване на лични данни, целите, за които се обработват данните, мерките и гаранциите за защитата на обработваните данни, правата Ви и начина, по който може да ги упражните, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

  1. 1.    Данни за администратора и за контакт с него.

„ЛАЗЕР ДЕРМА ПАРИЖ“ ЕООД, наричано по-долу само “Администраторът”, е юридическо лице с предмет на дейност – извършване на естетични процедури за лице и тяло.

Администраторът е администратор на лични данни, които се обработват при или по повод осъществяване на възложените й от закона правомощия, като седалището и адресът на управление са: гр. Варна, бул. „Чаталджа“ № 20 Г, ет. 2 – в мед. център Д-р Цветкова, на който адрес може да изпращате по пощата искания до Администратора като администратор на данни или лично да подадете исканията си.

Исканията си може да отправяте и на електронен адрес: laserclinicparis@gmail.com, или да се обадите на тел.: +359 885 668 038.

  1. 2.    Данни за контакт с Длъжностното лице по защита на данните.

С длъжностното лице по защита на данните на Администраторът може да се свържете на електронен адрес: : laserclinicparis@gmail.com, като в съобщението си следва да посочите необходимите данни за Вашата индивидуализация и контакт за обратна връзка.

  1. 3.    Цели и основания за обработване на лични данни, категории обработвани данни.

Администраторът осъществява правомощията, предвидени в ЗЗЛД, Регламент (ЕС) 2016/679 и други нормативни актове, съгласно които обработва лични данни във връзка със следните основни дейности:

-          Водене на регистър „Персонал“, който съхранява личните данни на работещите за Администратора;

-          Водене на регистър „Пациенти“, който съхранява лични данни на ползвалите услугите на Администратора;

-          Водене на регистър „Контрагенти“ , който се води във връзка със сключените договори относно извършването на основната дейност на Администраторът;

-          Изпълнение на други функции, определени с нормативен акт.

При упражняване на правомощията си Администраторът обработва лични данни на пациентите. В тези случаи обработваните данни са общи – свързани с физическата идентичност  и чувствителни – свързани със здравословното състояние и се използват за целите, за които е предвидено в съответния закон или друг нормативен акт.

За целите на администрирането на персонала (управление на човешките ресурси) и финансово-счетоводната отчетност, Администраторът обработва лични данни на кандидати за работа, и на работниците и служителите. Освен това лични данни се обработват на физически лица, изпълнители по договори и представители на юридически лица – изпълнители по договори.

Когато Администраторът обработва данни въз основа на съгласие на субекта, личните данни се обработват само ако лицата свободно, конкретно, информирано и недвусмислено са изразили своето съгласие за обработването.

Обработването на данни се извършва за конкретните и точно определени от закона цели, като данните се обработват законосъобразно и добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

Бисквитки
Ако използвате нашите услуги, ние приемаме, че сте съгласни с използването на „бисквитките“. „Бисквитката“ е малък текстов файл, който се записва на Вашия компютър или мобилно устройство и се изтегля от него по време на следващи посещения.
Много интернет сайтове и сървъри използват „бисквитки“. Много бисквитки съдържат така наречения уникален идентификатор на „бисквитката“. Тя се състои от ред знаци, чрез които вашият браузър може да бъде идентифициран измежду многото други интернет браузъри. По този начин интернет страници и сървъри може да разпознаят вашия браузър и да адаптират съдържанието си спрямо вашите предпочитания и интереси. Бисквитките обикновено съдържат името на уеб сайта, към който принадлежат, времето, за което се съхраняват на компютъра на потребителя, и уникалния номер.
Чрез използването на „бисквитки“ “ЛАЗЕР ДЕРМА ПАРИЖ” ЕООД може да предостави на своите потребители съдържание, съответстващо на техните интереси.

Съдържат ли бисквитките лични данни?

Личната информация, която се акумулира чрез бисквитките, може да бъде използвана само за извършване на определени операции за потребителя. Такава информация се криптира по начин, който прави достъпа до нея от неоторизирани лица невъзможен.

Изтриване на бисквитки
Можете по всяко време да деактивирате използването на „бисквитките“ на Уебсайтът чрез съответната настройка на използвания от вас интернет браузър и по този начин да се откажете окончателно от създаването на „бисквитки“. Освен това, вече зададените „бисквитки“ могат да бъдат изтрити по всяко време чрез интернет браузъра ви или други софтуерни програми. Това е възможно при всички популярни интернет браузъри. Ако деактивирате настройката на „бисквитките“ в използвания интернет браузър, не всички функции на Уебсайтът могат да бъдат напълно използваеми.

Каква информация събираме автоматично при посещение на Уебсайта
Когато посещавате Уебсайтът ние обработваме следните категории данни:
1. Видът и версията на уеб браузъра
2. Операционната система, която използвате
3. Уебсайта, чрез който сте стигнали до наша страница
4. Дата и час на посещение
5. IP адрес
6. Конкретните действия, които сте предприели, включително посетените страници, честотата и продължителността на посещенията на Уебсайта
7. Доставчика на интернет услуги, който използвате
8. Друга подобна информация, която може да бъде използвана, в случай на информационна атака върху нашите системи

При използването на тези общи данни “ ЛАЗЕР ДЕРМА ПАРИЖ” ЕООД не извършва профилиране и не използва събраната информация за идентификация на субекта на данните. Тези данни се обработва за целите на:
• коректно предоставяне съдържанието на Уебсайта
• оптимизиране съдържанието на Уебсайта, както и рекламата му
• поддържане на нашите информационни системи и уеб технологии
• предоставяне на правоприлагащите органи необходимата информация за наказателно преследване в случай на кибер атака.
“ ЛАЗЕР ДЕРМА ПАРИЖ” ЕООД анализира анонимно събрана и статистическа информация с цел да повиши нивото на защита и сигурността и да осигури оптимално ниво на защита на личните данни, които обработва.
Анонимните данни намиращи се на регистрационните файлове на сървъра се съхраняват отделно от всички лични данни, предоставени от субекта на данни.

Лични данни, които събираме чрез контакт-формата на Уебсайта

Както много уебсайтове, ние също използваме контакт-форма, която е разположена в различни страници на Уебсайта.
Всеки път, когато ни изпращате съобщение чрез контакт-формата, вие споделяте следните лични данни: имена, имейл, телефон. В определени случай, съобщението може да съдържа и други данни, представляващи лична информация. Тези данни се обработват от “ЛАЗЕР ДЕРМА ПАРИЖ” ЕООД за целите на осъществяване на комуникация с лицето за контакт; изпращане на оферта и др.
Данните, които ни изпращате, се съхраняват от доставчика на услугата електронна поща, на техен сървър, който се намира в Република България.

Лични данни, които събираме чрез нашия онлайн-бюлетин
“ ЛАЗЕР ДЕРМА ПАРИЖ” ЕООД предоставя възможност на посетителите на Уебсайта да се абонират за получаването на новини, събития и специални бизнес предложения чрез електронен бюлетин, който се изпраща нерегулярно на предоставения от потребителя имейл адрес.
Когато се регистрирате за нашия онлайн-бюлетин, вие споделяте следните лични данни: имена и имейл. Личните данни, събрани като част от регистрацията за бюлетина, ще бъдат използвани единствено за изпращане на нашия бюлетин.
По време на регистрацията ние съхраняваме и IP адреса на операционната система, определен от доставчика на интернет услуги (ISP) и използван от субекта на данните по време на регистрацията, както и датата и часа на регистрацията.
Събирането на тези данни е необходимо, за да се разбере (евентуалната) злоупотреба с имейл адреса на субекта на данните в по-късен момент и следователно служи за правна защита на Администратора.
В допълнение, Администраторът може да използва събраните чрез електронния бюлетин лични данни за целите на директния маркетинг. Основанието за това използване е легитимен интерес на Администратора.
Ако не желаете да получавате в бъдеще рекламни съобщения, във всеки имейл се намира връзка, която ви предоставя възможност да възразите срещу съответното обработване и да не получавате съобщения за в бъдеще. Също така, може да се отпишете от получаването на имейл съобщения по всяко време като изпратите съобщение до laserclinicparis@gmail.com

Проследяване на онлайн-бюлетина
Нашият онлайн-бюлетин съдържа така наречения „Проследяващ пиксел“.
За какво служи „Проследяващият пиксел“?
Този инструмент се използва, за да можем да анализираме по-добре успеха на нашите имейл кампании, оптимизираме съдържанието, което ви предоставяме и получим статистическа информация за броя на изпратените/получени имейли.
Проследяващият пиксел ни показва датата и часа на отваряне на имейл съобщението и връзките, в имейла, които сте отворили.
Когато се отпишете от получаването на бъдещи имейл съобщения, информацията, която Проследяващият пиксел предоставя за вас, се изтрива автоматично.

Разпоредби за защита на данните относно приложението и използването на Facebook
На този уебсайт Администраторът използва интегрирани приставки на компанията Facebook. Facebook е социална мрежа.
Социалната мрежа е място за социални срещи в интернет, онлайн общност, която позволява на потребителите да общуват помежду си и да взаимодействат във виртуално пространство. Социалната мрежа може да служи като платформа за обмен на мнения и опит, както и да даде възможност на потребителите да предоставят лична или бизнес свързана информация. Facebook позволява на потребителите на социалната мрежа да създават свои профили, да качват снимки и да създават приятелства.
Адресът на компанията Facebook е Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, САЩ. Ако потребител на Facebook е локализиран извън Съединените щати или Канада, администратор е Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Дъблин, Ирландия.
При всяко посещение на една от страниците на Уебсайтът, който се управлява от “ЛАЗЕР КЛИНИК ПАРИЖ” ЕООД и в който са интегрирани Facebook plug-ins (приставки за Facebook), уеб браузърът на информационната система на субекта на данни автоматично се подканва да изтегли съответните Facebook приставки от Facebook. Преглед на всички приставки, които Facebook предоставя може да намерите на: https://developers.facebook.com/docs/plugins/. По време на тази техническа процедура Facebook получава информация за страниците на Уебсайтът, които са посетени от субекта на данните.
Ако субектът на данните е влязъл едновременно в своя Facebook профил, Facebook идентифицира всяко посещение на потребителя към Уебсайтът, времето, което е прекарал, страниците, които е посетил. Тази информация се събира чрез приставките на Facebook и се асоциира със съответния Facebook профил на субекта на данните.
Ако такова предаване на информация между Уебсайтът и Facebook е нежелателно за субекта на данни, то той или тя може да предотврати това чрез излизане от своя Facebook профил, преди да посети Уебсайтът.
Ръководството за защита на данни, публикувано от Facebook, което е на разположение на адрес https://facebook.com/about/privacy/, предоставя информация за събирането, обработката и използването на лични данни от Facebook. В допълнение, в него може да намерите информация за възможностите за настройка на поверителността, които Facebook осигурява за защита на вашите лични данни. Освен това са налични различни опции за конфигуриране, които позволяват да се премахне трансфера на данни към Facebook.

 

  1. 4.    Категории получатели на данни извън Администраторът.

Администраторът  не разкрива лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е налице законово основание за получаване на данните.

Получатели на данни съобразно конкретния случай могат да бъдат:

-          Държавни органи и органи, натоварени с публични функции, в рамките на техните правомощия (НАП, НОИ, съд, прокуратура, следствие, полиция, МЗ, НЗОК, РЗОК, РЗИ и др.п.);

-          Банки за нуждите на извършвани плащания на възнаграждения;

-          Куриерски фирми и пощенски оператори – за нуждите на осъществяване на кореспонденция.

 

  1. 5.    Срок за съхранение на данните.

Като администратор на данни Администраторът обработва данни за период с минимална продължителност съгласно целите за обработка и предвиденото в действащото  законодателство в съответствие с принципа за ограничение на съхранението.

За срок от 50 години се съхраняват данните, свързани с трудовоправни и осигурителни отношения. За срок от 25 години се съхраняват данните – общи и чувствителни на пациентите.

  1. 6.    Права на физическите лица-субекти на данни.

Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията Регламент 2016/679, са насочени към осигуряване правата на субектите, чиито лични данни се обработват, а именно:

-          Право на достъп;

-          Право на коригиране на неточни или непълни данни;

-          Право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл. 17 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;

-          Право на ограничение на обработването;

-          Право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;

-          Право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679.

-          Право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.

 

Можете да подадете искане, за което и да е от изброените по-горе права, по електронен път на e-mail: laserclinicparis@gmail.com,чрез сайта на „ЛАЗЕР ДЕРМА ПАРИЖ“ ЕООД  http://www.laserclinicparis.com  или по пощата на адреса на дружеството.

  1. 7. Право на жалба до Комисия за защита на личните данни

В случай, че смятате, че Вашите права във връзка с обработването на личните Ви данни са нарушени, можете да подадете жалба при нас.

Имате право също да подадете жалба и пред Комисия за защита на личните данни, гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2, тел: +359 2 9153 518, e-mail: kzld@cpdp.bg.

 

  1. 8.    Предаване на лични данни в трети страни или международни организации.

Администраторът не предава обработваните лични данни в трети държави или международни организации.

  1. 9.    Въведени от Администраторa мерки за защита на личните данни.

С Инструкция за мерките и средствата за защита на личните данни и Вътрешни правила за техническите и организационни мерки за защита на личните данни в „ЛАЗЕР ДЕРМА ПАРИЖ“ ЕООД са въведени мерки за ефективна защита на обработваните данни – общи и чувствителни и възможност за упражняване правата на субектите на данни, предвидени в РЕГЛАМЕНТ 2016/679.

Допълнителна информация за мерките за защита на личните данни в Администраторът, може да получите от длъжностното лице по защита на данните.

Настоящата информация за поверителност може да бъде актуализирана от нас при настъпване на промени в условията, при които обработваме личните Ви данни.

Можете да следите за евентуални промени на уебсайта на „ЛАЗЕР ДЕРМА ПАРИЖ“ ЕООД.   Дата на последна актуализация 25 МАЙ 2018г.

 

Menu